Điều kiện duy trì tài khoản thành viên tại Bloggers VIET - Bloggers VIET

Điều kiện duy trì tài khoản thành viên tại Bloggers VIET

Điều kiện duy trì tài khoản thành viên tại Bloggers VIET
Điều kiện duy trì tài khoản thành viên tại Bloggers VIET
Sau khi nhận được Email xác nhận bạn đã trở thành thành viên chính thức của Bloggers VIET từ chúng tôi, các thành viên của Bloggers VIET sẽ phải đáp ứng chỉ tiêu bài viết mà chúng tôi đề ra để có thể duy trì tài khoản trên hệ thống của chúng tôi. Cụ thể như sau:
1. Trong vòng ba mươi (30) ngày đầu tiên kể từ ngày bạn chính thức trở thành thành viên, bạn phải có tối thiểu một (01) bài viết trên hệ thống website bloggersvet.net
2. Sau khi hoàn tất điều kiện trên, cứ mỗi 60 ngày, tính từ ngày bài viết mới nhất của bạn được gửi/đăng lên website bloggersviet.net, bạn phải hoạt động và phải có thêm ít nhất một (01) bài đăng mới.
3. Nếu sau sáu mươi (60) ngày, thành viên của Bloggers VIET không có bất cứ hoạt động nào thì Ban Quản Trị sẽ tiến hành gửi thông báo về địa chỉ Gmail đã đăng ký, nhắc nhở thành viên tiếp tục hoạt động.
4. Sau mười lăm (15) ngày tiếp theo kể từ ngày thành viên nhận được Email nhắc nhở, nếu bạn vẫn không có thêm ít nhất một (01) bài viết nào được đăng lên website, chúng tôi sẽ tiến hành khóa tài khoản của bạn mà không cần thông báo.
5. Mười lăm (15) ngày sau khi chúng tôi khóa tài khoản, tài khoản của bạn vẫn không có sự tương tác, hoạt động, chúng tôi sẽ tiến hành xóa hồ sơ tài khoản của bạn khỏi hệ thống Bloggers VIET.

Để có thể trở thành thành viên của Bloggers VIET, bạn phải tiến hành đăng ký xét duyệt lại từ đầu và điều kiện xét duyệt xét sẽ áp dụng các tiêu chí hiện hành.
Lưu ý: Các Quy định trên sẽ có sự thay đổi và BQT  sẽ luôn cập nhật liên tục.
Có thể bạn quan tâm × +