[Ngày mai, hãy đợi đấy!] Tuổi Trẻ - Khánh Dương - Bloggers VIET

[Ngày mai, hãy đợi đấy!] Tuổi Trẻ - Khánh Dương

Đây là bài dự thi sự kiện Ngày mai hãy đợi đấy! của Khánh Dương gửi về cho Bloggers VIET. Tác phẩm dưới dạng thơ được Bloggers VIET chuyển đổi qua dạng ảnh. Xin cám ơn!
Có thể bạn quan tâm × +