Tháng Sáu Nắng Gắt Mưa Dày - Bloggers VIET

Tháng Sáu Nắng Gắt Mưa Dày


Ve ngân inh ả làng quê
Hè men lối nhỏ lần về nẻo xưa
Công cha mưa nắng bốn mùa
Tình giăng kỷ niệm ân chưa phai mờ.

Con dù lớn vẫn còn thơ 
Vòng tay chăm chút lòng thờ ơn cha 
Vang thanh thá- dí nhạt nhòa 
Sá cày thẳng tắp thân cò oằn lưng... 

Con thành đạt lệ rưng rưng 
Lòng như mở hội vui mừng xiết bao 
Dù con an lạc phương nào 
Noi gương dưỡng dục bước vào tương lai. 

Tháng sáu nắng gắt mưa dày 
Thương cha vất vả đêm ngày lo toan 
Đi tìm khắp cả thế gian 
Một cây bóng cả ngập tràn yêu thương.
Bút lá tre_ 225_ 01.06.2018
Có thể bạn quan tâm × +