Bản Quyền - Bloggers VIET

Bản Quyền

Tất cả bài viết, hình ảnh video trên website BloggersVIET được nhóm admin, được các tác giả blogger trực tiếp xử lí và thực hiện.

Chính vì vậy, rất mong nhận được sự quan tâm của quý độc giả với website của chúng tôi:
  • Tôn trọng nhóm admin, các tác giả blogger
  • Tôn trong bài viết, hình ảnh video của nhóm admin, của các tác giả, blogger
  • Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của nhóm admin, của BloggerVIET, của các tác giả, blogger
  • Tất cả bài viết, hình ảnh video được bảo vệ bản quyền bởi luật bảo vệ thiên niên kỷ DMCA.
Trong chương hợp liên hệ để xin sao chép nội dung trong bài viết mà chưa liên hệ được với nhóm admin, xin vui lòng để lại đường link ở cuối bài viết trở về trang chủ của website BloggersVIET